Poniżej przedstawiamy, jak będzie wyglądał rok szkolny 2023/2024 w naszej placówce:


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe12 lutego – 25 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych26 kwietnia 2024 r.
Egzamin Maturalnyegzamin maturalny pisemny ( maj 2024 r. )

egzamin maturalny ustny ( maj 2024 r.)
Egzamin zawodowysesja zimowa (część pisemna, część praktyczna) – styczeń 2024 r.

sesja letnia (część pisemna, część
praktyczna) – czerwiec 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.
Podział na półrocza1 półrocze: 4 września 2023 r. – 22 grudnia 2023 r.

2 półrocze: 23 grudnia 2023 r. – 21 czerwca 2024 r.
Zebrania z rodzicami14 września 2023 r. ( czwartek) – wszystkie klasy – zagadnienia organizacyjne, informacja o wymaganiach edukacyjnych, zasadach oceniania i klasyfikowania


16 listopada 2023 r. ( czwartek ) – wszystkie klasy – informacja o wynikach nauczania


11 stycznia 2024 r. ( czwartek ) – informacja
o podsumowaniu osiągnięć w nauce za okres 1 września- 22 grudnia 2023 r.


4 kwietnia 2024 r. ( czwartek ) – informacja
o zagrożeniach i ocenach przewidywanych w klasach maturalnych. Informacja o ocenach w pozostałych klasach.


22 kwietnia 2024 r. – informacja o zagrożeniach
i ocenach cząstkowych w klasach, które idą na praktykę zawodową w maju – sama informacja


23 maja 2024 r. ( czwartek ) – informacje o zagrożeniach
i ocenach przewidywanych
Inne


21 grudnia 2023 r. – oceny śródroczne

27 marca 2024 r. – zagrożenia i oceny przewidywanie
w klasach maturalnych

15 kwietnia 2024 r. – oceny końcowe w klasach maturalnych

23 -24 kwietnia 2024 r. – egzaminy klasyfikacyjne
w klasach maturalnych

20 maja 2024 r. – zagrożenia i oceny przewidywanie

10 czerwca 2024 r. – oceny końcoworoczne

18-20 czerwca 2024 r. – egzaminy klasyfikacyjne

ostatni tydzień sierpnia 2024 r.– egzaminy poprawkowe
Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej4 stycznia 2024 r. ( czwartek ) – Podsumowanie 1 semestru

22 kwietnia 2024 r. ( poniedziałek ) – Klasyfikacja uczniów z klas maturalnych

17 czerwca 2024 r. ( poniedziałek) – Klasyfikacja końcoworoczna
Dni ustawowo wolne1 listopada 2023 r. ( środa ) Wszystkich Świętych

11 listopada 2023r. ( sobota ) Święto Niepodległości

6 stycznia 2023r. ( sobota ) Objawienie Pańskie

1 maja 2024 r. ( środa ) Święto Pracy

3 maja 2024 r. ( piątek ) Święto Konstytucji 3-go Maja

30 maja 2024 r. ( czwartek ) Boże Ciało
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
z puli dyrektora
4 grudnia 2023 r. ( poniedziałek ) Święto Szkoły

2 maja 2024 r. ( wtorek ) Święto Flagi

Matura pisemna – cztery dni ( maj 2024 r.) – w tym: 7, 8, 9 maja

Egzamin zawodowy (dwa dni) – styczeń, czerwiec 2024 r.

31 maja 2024 r. ( piątek ) po Bożym Ciele
Święto Szkoły – Ślubowanie Klas Pierwszych4 grudnia 2023 r. ( poniedziałek )
Dzień Sportu3 czerwca 2024 r. ( poniedziałek )
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Pobierz tabelkę w formie dokumentu tekstowego:

Pozostałe wpisy