Czym się zajmuje?

Przedmioty realizowane w cyklu kształcenia:

Praktyki zawodowe uczniowie odbywają się w Zakładzie Gazowniczym, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją instalacji sanitarnych, sieci komunalnych oraz węzłów ciepłowniczych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.09. “Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci” uczeń posiada umiejętności z:

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.20. “Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych” absolwent posiada umiejętności z:

Z tytułem technika, można już podjąć pracę w zawodzie i zdobywać pierwsze doświadczenia w branży instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych  lub założyć własną działalność. Można również studiować i zdobywać wyższe kwalifikacje.

Pracować można w:

Film rekrutacyjny


Kierunek “technik inżynierii sanitarnej” to również nauka języka angielskiego zawodowego, jak i ogólnego na poziomie rozszerzonym. O tych przedmiotach można więcej przeczytać tutaj: Język angielski w ZSZ PGNiG.

Powiązane wpisy