Zaletą nauczania języka angielskiego w ZSZ PGNiG jest jej zawodowy charakter. Uczniowie mają możliwość opanowania zarówno języka angielskiego ogólnego na wysokim poziomie umożliwiającym zdanie matury rozszerzonej oraz co bardzo istotne nauczenia się języka angielskiego zawodowego na realizowanych przez nich kierunkach.

Nauczanie języka angielskiego w szkole odbywa się w dwóch kontekstach: języka angielskiego ogólnego na poziomie rozszerzonym oraz w wariantach języka angielskiego specjalistycznego w informatyce, ochronie środowiska, geologii, wiertnictwie oraz instalacjach sanitarnych.

Praktyczne aspekty nauczania języka specjalistycznego umożliwiają uczniom z powodzeniem komunikować się ustnie i pisemnie w języku angielskim. Umożliwiają im wyjazdy zagraniczne oraz czytanie tekstów specjalistycznych, tj.: instrukcje, opisy, plany, schematy, itp. Zajęcia językowe z powodzeniem łączą zdobytą wiedzę teoretyczną w obrębie języka angielskiego ogólnego i praktyczną w obszarze języka angielskiego zawodowego.

Uczenie się języka angielskiego specjalistycznego przez uczniów ZSZ PGNiG stanowi kolejny etap nabywania wąskich specjalności zawodowych niezbędnych do odniesienia sukcesu na rynku pracy w kraju, ale również w krajach Unii Europejskiej.”

Opracował: dr Adam Krzyk