Zasady rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z:

Rekrutacja dla mieszkańców Gminy Kraków odbywa się za pomocą platformy Omikron. Formularz wygenerowany po wypełnieniu wniosku w Omikronie można wysłać drogą elektroniczną.

Dla osób mieszkających poza Gminą Kraków formularz do wydrukowania i wypełnienia „ręcznego” do pobrania poniżej.

Wzory dokumentów do pobrania