Gmina Miejska Kraków

 realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” (VII edycja) – Technika

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozwijanie kompetencji u uczniów zdolnych z krakowskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Całkowita wartość projektu:                                 82 945,23

W tym dofinansowanie projektu z UE:                     78 797,96

Okres realizacji projektu:                           01.09.2022 – 30.06.2023