Czym się zajmuje?

Jeśli los planety nie jest Ci obojętny i chcesz zając się branżą przyszłości, od której w ogromnej mierze będzie zależał los ludzkości – ten kierunek jest dla Ciebie!


Technik ochrony środowiska określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka na podstawie przeprowadzanych badań technologicznych. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby. Wykonuje badania stanu środowiska, monitoruje poziom zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządza bilans zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami oraz planuje i realizuje działania na rzecz ochrony środowiska.

Przedmioty realizowane w cyklu kształcenia:

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie trwania nauki umożliwią zdobycie kwalifikacji:

Po ukończeniu szkoły, technik ochrony środowiska może być zatrudniony w:

Jeśli po ukończeniu szkoły zechcesz kontynuować naukę, możesz podjąć studia wyższe na następujących kierunkach:


Kierunek “technik ochrony środowiska” to również nauka języka angielskiego zawodowego, jak i ogólnego na poziomie rozszerzonym. O tych przedmiotach można więcej przeczytać tutaj: Język angielski w ZSZ PGNiG.

Powiązane wpisy