Czym się zajmuje?

Obsługą, naprawą i konserwacją komputerów typu PC oraz komputerami i urządzeniami mobilnymi, posługują się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, instalowaniem, aktualizowaniem, konfigurowaniem, zabezpieczaniem systemów operacyjnych, tworzeniem, zarządzaniem, zabezpieczaniem i konserwowaniem lokalnych sieci komputerowych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych absolwent posiada umiejętności:

W zakresie kwalifikacji INF.02 „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”:

W zakresie kwalifikacji INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”:

Możliwości pracy

Technicy informatycy w ramach kwalifikacji INF.02 mogą znaleźć zatrudnienie w :

W ramach kwalifikacji INF.03 mogą się ubiegać o stanowisko:

Mogą również założyć własną działalność gospodarczą polegającej na świadczeniu profesjonalnych usług informatycznych.


Podsumowując, absolwent naszej szkoły z tytułem Technik Informatyk będzie mógł się ubiegać o pracę w każdej firmie,  w której praca przy komputerze jest standardem, a więc z sektora bankowego, teleinformatycznego, w przedsiębiorstwach zajmujących się dostawą sprzętu komputerowego, w branży przemysłowej, gdzie informatyzacja w procesie produkcji i zarządzania stanowi bardzo istotną rolę oraz w instytucjach użytku publicznego.


Kierunek “technik informatyk” to również nauka języka angielskiego zawodowego, jak i ogólnego na poziomie rozszerzonym. O tych przedmiotach można więcej przeczytać tutaj: Język angielski w ZSZ PGNiG.

Powiązane wpisy