Czym się zajmuje?

Procesami geologicznymi kształtującymi skorupę ziemską, badaniem dziejów Ziemi i rozwojem życia na niej, powstawaniem i wykorzystaniem skał i minerałów, poszukiwaniem i wydobywaniem surowców użytecznych, wykorzystywaniem różnych typów wód, oceną skał przypowierzchniowych dla potrzeb budownictwa, geologicznymi aspektami ochrony środowiska oraz projektowaniem tras geoturystycznych i organizowaniem ruchu turystycznego.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego – kwalifikacja GIW.06 „Wykonywanie prac geologicznych” – absolwent posiada umiejętności:

Z tytułem technika można już podjąć pracę w zawodzie i zdobywać pierwsze doświadczenia w branży lub założyć własną działalność. Można też studiować i zdobywać wyższe kwalifikacje.

Możliwości pracy


Kierunek “technik geolog” to również nauka języka angielskiego zawodowego, jak i ogólnego na poziomie rozszerzonym. O tych przedmiotach można więcej przeczytać tutaj: Język angielski w ZSZ PGNiG.

Powiązane wpisy