“Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Andrzej Frycz–Modrzewski

Powyższe słowa są mottem projektu edukacyjnego Uczeń–Obywatel, w którym bierze udział nasza szkoła.


Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią oraz teraźniejszością Samorządu Krakowskiego, a także promowanie wśród dzieci i młodzieży idei samorządności. W ramach projektu uczniowie biorą udział w spotkaniu z radnymi swojej dzielnicy, w wykładach dotyczących działalności Rady Miasta, zwiedzają Pałac Wielopolskich oraz uczestniczą w sesji Rady Miasta Krakowa. 11 grudnia 2023r. uczniowie z klasy 2 GW wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu z koordynatorem projektu Panem Mariuszem Cupiałem z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, który opowiadał o pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz kompetencjach Rady Miasta Krakowa. 17 stycznia 2024r. klasa 2 GW udała się do Pałacu Wielopolskich na Placu Wszystkich Świętych. Uczniowie spotkali się z radnym i jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa Panem Michałem Dwernickim, który zapoznał ich z historią budynku oraz pokazał gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. W dalszej części młodzież obserwowała sesję Rady Miasta Krakowa.


Pozostałe wpisy