Na stronie tej będą pojawiać się zwroty, informacje (w pytaniach i odpowiedziach) ważne i przydatne dla społeczności szkolnej.

 

1.  Jak zapisać w języku angielskim nazwę naszej szkoły?

 

WALERY GOETEL HIGH SCHOOL IN CRACOW

 

2. Dlaczego Szkoła na Brzozowej oddycha dwoma płucami?

 

Założyciel naszej Szkoły  miał młodszego brata – Ferdynanda (1890- 1960), który był wybitnym podróżnikiem i pisarzem. Walery jest opiekunem nauk przyrodniczych, Ferdynand jest patronem humanistyki. Młodzież naszej szkoły powinna uczyć się od obydwu braci.

 

3. Jak nazywano w dawnych czasach nauczyciela języka polskiego?

 

Jeszcze nie tak dawno, bo w wieku dziewiętnastym, nauczycielkę języka polskiego tytułowano mianem „Pani od poezji i wymowy”. Wzięło się to jeszcze z czasów średniowiecza, kiedy w szkołach przykościelnych uczono podstaw retoryki, czyli „sztuki pięknego wysławiania się”(łac. rhetorica est ars bene loquendi).

 

4.Jakich trzech podstawowych umiejętności uczy szkoła?

 

Szkoła uczy gramatyki (czyli poprawnego pisania), retoryki (czyli ładnego wysławiania się) oraz dialektyki (czyli logicznego myślenia).

 

5. Jak dzieliły się nauki matematyczne w średniowieczu?

 

Platon twierdził, że nie można poznać prawdy bez znajomości matematyki, ponieważ Demiurg (tak nazywał Stwórcę) posłużył się matematyką przy stwarzaniu świata. Jako że Platon uważany był za największego filozofa starożytności (oprócz oczywiście Arystotelesa), dlatego stosunkowo wcześniej wydzielono cztery podstawowe gałęzie matematyki: algebrę (naukę o liczbie w czasie), geometrię (naukę o liczbie w przestrzeni), astronomię (liczbę zapisaną w kosmosie) oraz muzykę (liczbę niebiańską). Ta ostatnia jest najwyższą formą matematyki, dlatego prawdziwy matematyk kocha muzykę i śpiew.