Technik inżynierii sanitarnej – to zawód z przyszłością…

Zobacz… 🙂

Technik inżynierii sanitarnej:

 • może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji:
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • grzewczych,
  • gazowych,
  • wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych,
  • a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.
 • może wykonywać  prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci sanitarnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.

Najnowsze trendy w budownictwie

Najnowsze trendy w budownictwie, w Europie ukształtowane w dużym stopniu pod wpływem dyrektyw Unii Europejskiej, stawiają na zrównoważone budownictwo. Nowe budynki stanowią nikły odsetek wśród już istniejących, dlatego kluczowe jest, aby jak najwięcej z powstających obecnie biurowców, stadionów czy galerii handlowych spełniało ekologiczne kryteria. Dotyczy to także budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Dlatego też branże: sanitarna, elektryczna i automatyki jako branże budowlane maja obecnie coraz większe znaczenie. Stają się obecnie coraz bardziej potrzebne ponieważ zmienia się także filozofia funkcjonowania budynku.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwenci są przygotowani do:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci komunalnych, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych oraz instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych, węzłów ciepłowniczych, a także robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

Kształcenie praktyczne uczniów

Kształcenie praktyczne uczniów odbywa się w pracowniach szkolnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Szkoła również organizuje dla uczniów praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Możliwość zatrudnienia :

 • firmy budowlane, instalatorskie,
 • przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne, energetyki cieplnej i zakłady gazownicze
 • przedsiębiorstwa instalacyjne,
 • biura projektowe,
 • administracje budynków mieszkalnych,
 • placówki handlowe branży instalacji sanitarnych i tym podobne firmy.
 • zajmowanie się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych instalacji tj. piecyków gazowych, kotłów centralnego ogrzewania, armatury sanitarnej w toaletach, łazienkach i kuchniach.
Absolwenci posiadający dyplom technika tego kierunku podejmują dalszą naukę na wyższych uczelniach technicznych.
Tak jak wszystkie kierunki prowadzone przez naszą szkołę, także i ten daje możliwość założenia własnej firmy, gdyż absolwenci będą posiadali również podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.