PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSZ PGNIG:

Sebastian Nazimek
Kinga Fitrzyk
Aleksandra Bartuś

kl. IV iB

Opiekun RSU: p. Krzysztof Pazdyk