Wpłaty na komiet rodzicielski:

Nr rachunku Rady Rodziców ZSZ PGNiG

ul. Brzozowa 5

31-050 Kraków

PKO BP SA Oddział 1 w Krakowie

41 1020 2892 0000 5502 0015 7388

wpłaty na Komitet Rodzicielski można przelewać na podany powyżej numer konta.

W tytule Imię i Nazwisko ucznia, klasa, Komitet Rodzicielski

Dziękujemy