Praktyki zawodowe

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Adam Kujawa

Miejsca praktyk uczniów:

 

Technik urządzeń sanitarnych

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

ul. Krupnicza 42a

31-123 Kraków

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,

33-100 Tarnów

 

Technik wiertnik

GGT Solutions S.A.

ul. Jaskółek 10,

43-215 Studzienice

 

Technik ochrony środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul Basztowa 22

31-156 Kraków

 

Technik informatyk

Solar System Resources Corporation Sp. z o. o.

ul. Szlak 77/222

31-153 Kraków

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

 

Centrum Obsługi Biznesu MPR-KODER

ul. Szczęśliwa 2

30-650 Kraków

 

GRUBYGARAGE

ul. Łanowa 35F

32-050 Skawina

 

Technik geolog

Ćwiczenia terenowe organizowane przez nauczycieli zawodu

Praktyki w kopalniach

 

Uczniowie mogą indywidualnie szukać pracodawców na praktyki,

z którymi szkoła nawiązuje współpracę