Gmina Miejska Kraków

 realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” (V edycja) – Technika

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozwijanie kompetencji u uczniów zdolnych z krakowskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Całkowita wartość projektu:                                  218 030,63 zł

W tym dofinansowanie projektu z UE:                       207 129,09 zł

Okres realizacji projektu:                             01.09.2020 – 30.06.2021