Gmina Miejska Kraków   

realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” (VI edycja) – Technika

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozwijanie kompetencji u uczniów zdolnych z krakowskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Całkowita wartość projektu:                                 137 691,14

W tym dofinansowanie projektu z UE:                     130 806,58

Okres realizacji projektu:                           01.09.2021 – 30.06.2022