W naszej szkole działają koła zainteresowań: historyczne, geoturystyczne, teatralne.