Podajemy raport z ewaluacji, która odbyła się w naszym Zespole Szkół. Cytując za autorami programu ewaluacji szkół: „Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A – bardzo wysoki do E – niski), zawiera także konkretne przykłady. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła proponuje indywidualne programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze(…) Raport z ewaluacji pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko – bądź podjąć decyzję, w jakiej placówce powinno kontynuować edukację. Jest pomocny nauczycielom i dyrekcji w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej.”

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę

Pisząc w skrócie, językiem bardziej zrozumiałym:

E-to poziom bardzo niski (niewystarczający). Wiele do zmiany w szkole

D-szkoła wypełnia podstawowe założenia wymagania edukacyjnego

C– szkoła wypełnia podstawowe wymagania jak w D, ale troszkę brakuje do spełnienia kryteriów do B czyli wysokiego spełniania wymogów edukacyjnych

B– szkoła prezentuje wysoki stopień spełnienia wymagania edukacyjnego

A– szkoła prezentuje bardzo wysoki poziom np. poprzez rzadko spotykane i innowacyjne podejście do spełnienia określonego wymagania

raport z ewaluacji w naszej szkole -> pobierz

 

 

Jeżeli chcesz przejrzeć raporty z innych krakowskich techników kliknij->tutaj i wybierz z mapy MAŁOPOLSKIE, powiat Kraków, gmina Kraków, technika.