Historia Szkoły

W. Gotel

Powstanie szkoły jest bardzo ściśle związane z okupacyjnym okresem tajnego działania Akademii Górniczej. Aby przybliżyć okoliczności jej powstania musimy cofnąć się do roku 1939 kiedy to, 6 września, około godziny 6 rano wkroczyły do Krakowa pierwsze oddziały armii niemieckiej. Zapanował terror, strach i cierpienie. Główny budynek Akademii Górniczej w pierwszych dniach wojny najpierw przeznaczony został na polski szpital wojskowy, a następnie stał się siedzibą rządu Generalnej Guberni. W pierwszych miesiącach okupacji krakowskie szkolnictwo funkcjonowało na podstawie rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka z dnia 31.10.1939 roku, na mocy którego zezwolono rozpocząć naukę w szkołach powszechnych, usuwając z ich programów historię i geografię Polski, a język polski ograniczając do minimum. Zezwolono również na prowadzenie nauki w szkołach zawodowych, ale nie w ich przedwojennej postaci, tylko w formie krótkotrwałych, przeważnie rocznych kursów. W ślad za tym, 21 listopada 1939 roku na mocy zarządzenia szefa dystryktu krakowskiego zamknięte zostały wszystkie szkoły średnie.