Kontakt z wychowawcami do końca roku poprzez platformę librus.pl w godzinach:

8:00-16:00.