To kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej !!!

 • W związku z pozyskiwaniem środków z UE na:
  • uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży
 • Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska (działy ochrony środowiska w urzędach miejskich i powiatowych, w zakładach pracy, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów). Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskiej.

W ramach przedmiotów zawodowych, młodzież poznaje zagadnienia z zakresu:

 • praw ekologicznych i zagrożeń środowiska,
 • hydrauliki, hydrogeologii, hydrologii,
 • rodzajów zanieczyszczeń i metod ochrony powietrza,
 • uzdatniania wód i gospodarki wodno ściekowej,
 • zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów,
 • monitoringu środowiska
 • metody ochrony powietrza oraz ochronę przed hałasem i drganiem
 • rodzaje odpadów, sposoby ich wykorzystywania oraz utylizacji

edyt

Kształcenie pozaszkolne w ramach miesięcznych praktyk w klasie drugiej i trzeciej:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Kraków
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Kraków
 • Elektrociepłownia „Łęg”, Kraków
 • Zakłady Farmaceutyczne „Pliva” S.A. Kraków
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kraków

Uczniowie biorą udział w:

 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej – laureaci etapu wojewódzkiego
 • Obchodach „Dnia Ziemi”
 • Konkursach przedmiotowych

Uczniowie korzystają z:

 • wyjazdów zagranicznych
 • skomputeryzowanych sal
 • skomputeryzowanej biblioteki
 • nauki prowadzonej nowoczesnymi technikami (komputer, projektor, rzutnik, internet)
 • bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych

Egzaminy po 4 latach nauki:

 • matura – świadectwo dojrzałości pozwalające podjąć naukę w szkole wyższej (Politechnika Krakowska, AGH, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagielloński)
 • egzamin zawodowy – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ochrony środowiska

chemiczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *