Technik geolog –

zawód ściśle powiązany z geoturystyką

 • Zawód geologa to znacznie więcej niż wiedza o skałach, minerałach i skamieniałościach
 • Geologia to z jednej strony teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz odtwarzanie historii naszej planety, z drugiej – wszystko, co wiąże się z:
  • zaopatrzeniem w wodę i energię,
  • ochroną środowiska,
  • planowaniem przestrzennym.
 • Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria

GEOTURYSTYKA TO PRZYGODA 

To jeden z ciekawszych kierunków kształcenia w naszej szkole !!!


Wybierając zawód technik geolog poznasz:100_1869

 • procesy i obiekty geologiczne,
 • nauczysz się projektować trasy geoturystyczne,
 • posiądziesz wiedzę z geologii, mineralogii,
 • petrografii, paleontologii, hydrogeologii,
 • nabędziesz umiejętności z zakresu turystyki kwalifikowanej,
 • obsługi ruchu turystycznego i ochrony przyrody.

DSC_0149

 

Technik geolog będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności geoturystycznej;
 • wykonywania geologicznych prac terenowych;
 • obsługi geologicznej wierceń;
 • prowadzenia laboratoryjnych prac diagnostycznych;

 • dokumentowania i przetwarzania wyników badań;

Perspektywy zatrudnienia:

 • w parkach narodowych i krajobrazowych;
 • uzdrowiskach;
 • w biurach podróży;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych;
 • w międzynarodowych korporacjach naftowych;
 • firmach hydrogeologicznych;
 • instytucjach ochrony środowiska;
 • organach administracji państwowej i samorządowej;
 • wszędzie tam, gdzie udostępniane są obiekty przyrody nieożywionej do zwiedzania;

Co oferuje nasza szkoła?

 • nauka w technikum zapewnia możliwość podjęcia pracy zawodowej lub dalszego kształcenia (można kontynuować naukę na studiach – AGH, UJ, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i in.)
 • kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie
 • dobrze wyposażona pracownia geologiczna
 • ćwiczenia terenowe (okolice Krakowa,  Pieniny…) i liczne wyjazdy przedmiotowe (kopalnia soli Wieliczka, Bochnia, kopalnia węgla kamiennego Guido itd.)
 • wyjścia do muzeów, lekcje muzealne
 • współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą – wyjścia na referaty, odczyty, Giełdy Minerałów
 • Ogólnopolski Konkurs Geologiczny – oprócz nagród rzeczowych laureaci otrzymują indeksy na wyższe uczelnie (AGH- wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski)
 • poznanie języków obcych z uwzględnieniem słownictwa zawodowego

 

W ramach przedmiotów zawodowych, młodzież poznaje zagadnienia z zakresu:

 • geologii dynamicznej
 • mineralogii i petrografii
 • turystyki kwalifikowanej
 • obsługi ruchu turystycznego
 • hydrogeologii
 • geologii inżynierskiej
 • geologii historycznej i paleontologii
 • prawa geologicznego i górniczego
 • geologii regionalnej
 • kartografii i geodezji

Egzaminy:

 • po 4 latach nauki: matura – świadectwo dojrzałości pozwalające podjąć naukę w szkole wyższej (Akademia Górniczo – Hutnicza, Uniwersytet Warszawski,  Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski i inne) oraz egzamin z kwalifikacji w zawodzie – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geolog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *