O projekcie  
  Projekt Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny został stworzony z myślą o licealistach, którzy świadomi wyzwań współczesnego świata chcą przygotować się do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Celem projektu jest przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w oparciu o specjalny program edukacyjny.W ramach programu tworzone są sześcioosobowe zespoły redakcyjne, które odpowiadają za stworzenie profesjonalnego internetowego koncernu medialnego w języku polskim i angielskim. w każdym zespole potrzebny jest: redaktor naczelny, dziennikarz, tłumacz, grafik, informatyk, PR–owiec. Zespoły redakcyjne pracują pod opieką nauczyciela przygotowanego do tej roli podczas warsztatów metodycznych. W ramach projektu Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny przygotowane są również narzędzia wspomagające pracę uczniów i ich opiekunów: kursy e-learningowe, warsztaty, spotkania z dziennikarzami oraz specjalnie opracowane podręczniki.Najbardziej spektakularnym etapem projektu jest konkurs. Stworzone przez uczniów koncerny medialne są wnikliwie oceniane przez ekspertów. Na najlepsze zespoły czekają atrakcyjne nagrody. 

  Realizacja 
  Program edukacyjny, realizowany w ramach projektu Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny obejmuje następujące działania wspomagających pracę uczniów i nauczycieli:

Warsztaty

 
W ramach każdej edycji projektu odbywa się sześć spotkań warsztatowych, każde z nich w wymiarze sześciu godzin dydaktycznych.Trzy pierwsze spotkania mają charakter ogólny i są przeznaczone dla wszystkich członków zespołów redakcyjnych. Obejmują zagadnienia z zakresu: etyki dziennikarskiej i prawa prasowego, roli mediów w życiu społecznym, najważniejszych form dziennikarskich, specyfiki dziennikarstwa internetowego, zasad skutecznej pracy zespołowej. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i regionalnych.Trzy kolejne spotkania warsztatowe mają charakter profilowany, dostosowany do potrzeb osób zajmujących w zespole poszczególne role:
– redaktor naczelny (zarządzanie zespołem, tworzenie harmonogramów działań i monitoring postępu prac, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, umiejętność podejmowania decyzji, zasady wyboru tekstów i zdjęć)
– dziennikarz (przygotowywanie poszczególnych form dziennikarskich, zasady wyboru zdjęć)
– tłumacz (tłumaczenie tekstów o charakterze dziennikarskim)
– grafik (zasady tworzenia szaty graficznej, obsługa programów graficznych)
– informatyk (obsługa programów do tworzenia gazet internetowych)
– PR-owiec (promocja gazety, kanały docierania do potencjalnych czytelników, zasady tworzenia materiałów marketingowych).
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków z poszczególnych dziedzin.Podczas pilotażowej i I. edycji konkursu warsztaty prowadzili m.in.:
Dariusz Jaworski (dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”)
Paweł Lisicki (redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”)
Artur Pawlak (pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, redaktor naczelny „Na wokandzie”)
Rafał Romanowski (dziennikarz „Gazety Wyborczej”)
Tomasz Terlikowski (redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl, dziennikarz i publicysta pracujący m.in. w „Newsweeku”, Radiu „Plus” i „Ozonie”)
Krzysztof Janiczek (dyrektor Biura Prasowego SIW Znaku)
Paweł Augustynek (zajmuje się montażem filmowym, video artem, animacją i grafiką komputerową oraz projektowaniem stron internetowych i prezentacji multimedialnych)
Magdalena Buchta (tłumacz, pracownik WSE)
Rafał Romanowski (dziennikarz „Gazety Wyborczej”)

„Spotkania z Mistrzem” 

 
– to trzy dwugodzinne spotkania z udziałem wszystkich uczestników danej edycji w ramach każdego województwa. Są uzupełnieniem spotkań warsztatowych. Celem spotkań jest zainspirowanie młodzieży do odkrywania świata i poszukiwania nowych tematów dziennikarskich poprzez umożliwienie im kontaktu z pasjonatami, ludźmi podejmującymi w życiu trudne wyzwania i realizującymi niezwykłe inicjatywy. Gośćmi spotkań są m.in.: pracownicy organizacji pozarządowych i zagranicznych misji pomocowych, podróżnicy, przedsiębiorcy, wybitne osobowości świata nauki i kultury.

Wśród nich :
Jarosław Gowin (poseł na Sejm RP, rektor WSE w Krakowie)
Tomasz Błasiak (pracownik międzynarodowej organizacji pozarządowej International Foundation for Electoral Systems, politolog, ekspert ONZ, autor reportaży z Afganistanu i relacji wojennych z Libanu dla TVN i Interia.pl)
Katarzyna Kolenda-Zaleska (dziennikarka TVN, felietonistka „Tygodnika Powszechnego”, „Gazety Wyborczej”, „Przekroju”)
Mateusz Tułecki (pracownik Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pomysłodawca i koordynator Rzeszowskiej Akademii Innowacji Internetowych)
Robert Makłowicz (dziennikarz, pisarz, publicysta, krytyk kulinarny, podróżnik)

Kursy e-learningowe

 
Uczniowie mają szansę zdobywać wiedzę nie tylko podczas warsztatów, ale również w oparciu o samokształcenie. Na potrzeby programu edukacyjnego opracowanych zostało pięć kursów e-learningowych z zakresu m.in. warsztatu dziennikarskiego, tworzenie biznesplanów, budżetowanie działań oraz dwa kolejne kursy e-learning języka angielskiego na poziomie upper-intermediate i advanced.

Praca w zespołach redakcyjnych pod opieką nauczyciela-coacha oraz praca własna ucznia

 
W ramach projektu duży nacisk jest położony na pracę uczniów poza warsztatami. Licealiści pracują wspólnie podczas spotkań zespołu redakcyjnego oraz samodzielnie. Celem tego etapu jest praktyczne zastosowanie i sprawdzenie przez uczniów wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Doskonalone są przy tej okazji umiejętności interpersonalne członków zespołu, w tym przede wszystkim umiejętność pracy zespołowej, zdolności komunikacyjne, organizacja czasu i pracy, przedsiębiorczość. Opiekę nad pracą zespołu sprawuje przeszkolony wcześniej nauczyciel. Rola nauczyciela polega jednak nie na prezentowaniu młodzieży gotowych rozwiązań, ale na motywowaniu i czuwaniu by proces wypracowywania nowych pomysłów i rozwiązań przebiegał sprawnie.

Konkurs na najlepszy internetowy koncern medialny jest organizowany dla wszystkich zespołów z trzech województw.
Podczas gali finałowej, zwycięskie zespoły są proszone o zaprezentowanie swoich prac. Najlepsi są oczywiście nagradzani.

Podręcznik dla uczniów

 
Integralną częścią programu edukacyjnego jest ponaddwustustronicowy podręcznik dla uczniów. Podręcznik jest tematycznie zbieżny w warsztatami i stanowi ich uzupełnienie, ale może być też funkcjonować jako materiał samoistny. Podręcznik został opracowany m.in. przez doświadczonych metodyków z Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA, autorów metody dydaktycznej teach-it.net. oraz dziennikarzy.

 

    Zasady konkursu 
  Konkurs na najlepszy internetowy koncern medialny jest organizowany po zakończeniu każdej edycji programu. Konkurs jest wspólny w danej edycji dla wszystkich uczestników z trzech województw.W komisji konkursowej zasiadają eksperci, koordynatorzy projektu z poszczególnych regionów oraz koordynator metodyczny projektu. Najważniejszymi kryteriami oceny są: wartość merytoryczna artykułów, projekt graficzny, wykonanie techniczne oraz plan promocji portalu wraz z projektami materiałów reklamowych. Prezentacja zwycięskich zespołów odbywa się podczas gali finałowej.Uczestnicy konkursu mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody dla siebie i dla swojej szkoły:
za zajęcie I. miejsca – dwutygodniowy obóz językowy w Wielkiej Brytanii, pamiątkowy dyplom oraz pendrive dla członków zespołu redakcyjnego, komputer i aparat cyfrowy dla macierzystej szkoły, a dla szkolnej biblioteki: 50 książek w języku obcym, słowniki drukowane (50 egz.) i multimedialne (2 licencje) oraz roczne prenumeraty dwóch czasopism w języku obcym;za zajęcie II. miejsca – dwutygodniowy obóz językowy w Wielkiej Brytanii, pamiątkowy dyplom oraz pendrive dla członków zespołu redakcyjnego, kamera cyfrowa i aparat cyfrowy dla macierzystej szkoły, a dla szkolnej biblioteki: 50 książek w języku obcym, słowniki drukowane (50 egz.) i multimedialne (2 licencje) oraz roczne prenumeraty dwóch czasopism w języku obcym;

za zajęcie III. miejsca – dwutygodniowy, krajowy obóz językowy, pamiątkowy dyplom oraz pendrive dla członków zespołu redakcyjnego, aparat cyfrowy dla macierzystej szkoły, a dla szkolnej biblioteki: 25 książek w języku obcym, słowniki drukowane (25 egz.) i multimedialne (2 licencje) oraz roczne prenumeraty dwóch czasopism w języku obcym;

za zajęcie IV. miejsca – dwutygodniowy, krajowy obóz językowy, pamiątkowy dyplom oraz pendrive dla członków zespołu redakcyjnego, a dla szkolnej biblioteki: 25 książek w języku obcym, słowniki drukowane (25 egz.) i multimedialne (2 licencje) oraz roczne prenumeraty dwóch czasopism w języku obcym.

Przewidziana jest również nagroda specjalna za najlepszy projekt, artykuł, projekt graficzny, za pomysłowość i kreatywność; jest to nagroda indywidualna.

Zespół Redakcyjny ZSZ PGNiG:

– Redaktor Naczelny – Klaudia Zajdel (IIz)

– Tłumacz – Dominika Toch (IIIgt)

– Dziennikarz – Michał Kielesiński (IIz)

– PR-owiec – Monika Skucha (IIz)

– Informatyk – Piotr Delkowski (IIIi)

– Grafik – Bartosz Kawala (IIIz)

Opiekun zespołu – Katarzyna Ferdko

 

 A oto nasza strona: kliknij tutaj

 

Inauguracja II. edycji projektu – 20.12.2010 r.