Strona projektu www.ekoleum.pl

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Polski sektor energetyczny i wydobywczy często jest utożsamiany jedynie z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Przykładem może być tutaj wzrost zainteresowania mediów i społeczeństwa perspektywami wydobycia gazu łupkowego, któremu towarzyszy często nieuzasadnione przekonanie, że wydobycie musi się wiązać z nieuchronną dewastacją środowiska naturalnego.

Podczas prezentacji oferty szkoły w gimnazjach, często byliśmy pytani przez kandydatów o zagrożenia ekologiczne związane z wydobyciem gazu. Często okazywało się, że gimnazjaliści posiadali również stosunkowo niską wiedzę z zakresu ochrony środowiska, skąd przypuszczalnie bierze się również wizerunek działań przemysłu w zakresie ekologii w ostatnich latach. Młodzież z Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa uczestnicząca w prezentacjach naszej szkoły postanowiła stworzyć portal ekoleum.pl, który będzie podnosił świadomość problemów ochrony środowiska, jak również będzie zmieniał niewłaściwy wizerunek postępów firm energetycznych i wydobywczych w zakresie ekologii.

 Cele projektu 

Ekoleum.pl to projekt mający na celu zainteresowanie problemami ekologicznymi młodzieży z gimnazjów i jednocześnie zaprezentowanie działań podejmowanych przez sektor energetyczny i wydobywczy z zakresu ochrony środowiska.

Portal ekoleum.pl i konkurs ma na celu zaprezentowanie przyjaznego wizerunku firm energetycznych w odniesieniu do zagadnień ekologicznych.

Projekt ekoleum.pl ma również na celu zaktywizowanie młodzieży w ZSZ PGNiG do tworzenia własnych projektów ekologicznych i wspierania działań mających na celu szerzenie wiedzy o ochronie środowiska.

Adresaci projektu

Młodzież z gimnazjum (uczestnicy)

Młodzież ZSZ PGNiG (główni współorganizatorzy projektu)

Nauczyciele opiekunowie

Planowane efekty z realizacji projektu

Efektem projektu ma być:

  • zwiększenie świadomości ekologicznej oraz problematyki ochrony środowiska w przemyśle wśród gimnazjalistów
  • zwiększenie motywacji do aktywnego uczestnictwa w projektach związanych z ochroną środowiska uczniów ZSZ PGNiG

Przebieg projektu (opis działań i stosowanych metod, max. 5000 znaków)

Koordynatorami projektu są nauczyciele ZSZ PGNiG. Administratorami, projektantami strony, współautorami artykułów i pytań do konkursu są uczniowie ZSZ PGNiG. Działania rozpoczęto od budowy strony www portalu i zbieraniu materiałów, które miały znaleźć się na stronie.

Drugi etapem było stworzenie platformy informatycznej, która umożliwi przeprowadzenie eliminacji online w gimnazjach. Obecnie trwają już eliminacje online, a ich wyniki automatycznie zapisują się w bazie danych. Również ta część projektu została stworzona przez uczniów.

Trzeci etap to finał konkursu, który odbędzie się w ZSZ PGNiG w Krakowie. Finaliści otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów i patronów projektu ekoleum.pl

Harmonogram projektu

Działanie Termin
Projektowanie i stworzenie strony www portalu 09.2011-10.2011
Zbieranie i tworzenie materiałów do portalu 11.2011-01.2012
Przeprowadzenie eliminacji online w gimnazjach do konkursu ekoleum.pl 01.02.2012-26.03.2012
Finał konkursu ekoleum.pl i konferencja ekologiczna 31.03.2012
Podsumowanie I edycji projektu ekoleum.pl 31.09.2012

 

Partnerzy i ich rola w projekcie

Naszymi partnerami są:

Fundacja PGNiG im. Łukasiewicza

Poszukiwanie Nafty i Gazu Sp. z o o Kraków

Gazownia Krakowska

Wszystkie informacje dotyczące ekoleum można przeczytać tutaj -> kilkinj