Zebrania z rodzicami

W dniu 29.03.2023 (środa) odbędą się zebrania

według następującego harmonogramu:

1 klasy po szkole podstawowej i 4 maturalne g. 17.30

1 I – s.204

1IS – s.106

1 O – s.105

1 GW – s.14

4ia – s. 300

4a – s.202

4wo1 – s.200

2, 3 i 4 klasy  po szkole podstawowej g. 16.30

4IB – s.106

4AG – s.202

4WO – s.105

3IA – s.204

3IB – s.304

3AO – s.405

2IA – s.203

2IB – s.14

2AWO – świetlica