ZEBRANIA Z RODZICAMI – harmonogram

17 września 2020

godzina 16:00

klasa I AO – sala 14

klasa I iA – sala 105

klasa I iB – sala 204

22 września 2020

godzina 16:00

klasa II iB – sala 14

klasa II WO – sala 106

godzina 17:00

klasa II ia – sala 105

klasa II a – sala 203

klasa II wo – sala 300

klasa II AG – świetlica

24 września 2020

godzina 16:00

klasa III iA  – sala 14

klasa III iB – sala 204

klasa III AGI – sala 106

godzina 17:00

klasa IV iA – sala 105

klasa IV iB – sala 204

klasa IV AIW – sala 300