Zebrania z Rodzicami i zaproszenia na Jasełka

Harmonogram zebrań

16.01.2020 (czwartek):

Przed zebraniami o godz.16.00 zapraszamy na Jasełka. 

Godz.  16.00

III iA          s. 202

III iB          s. 14

III AIW       s.406

IViA           s.105

IV AGW     s. 405

IV iB          s.106

Godz. 17.00

IiB                s. 14

IAG            świetlica

IWO           s.105

Iia              s.106

Ia               s.202

Iwo            s.204

IIiA            s.304

IIiB            s.405

IIAGI         s.203