2 i 3 stycznia 2020 r – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że 2,3 stycznia, będą dniami wolnymi od zajęć.