Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków

Plakat M-1