W laboratorium płynów wiertniczych – część I

W laboratorium płynów wiertniczych wykonywane są pomiary wybranych własności  świeżych zaczynów cementowych i płuczek wiertniczych.

Przykładowe wyposażenie stanowiska pomiarowego przedstawia zdjęcie: DSC_1131

Ważnym parametrem jest filtracja. Do jej przeprowadzenia stosowana jest prasa filtracyjna – u nas na naboje wypełnione odpowiednim gazem. Filtrację prowadzi się pod ciśnieniem 0,7 MPa.

Po procesie wykonujemy pomiar pH pehametrem lub papierkami wskaźnikowymi. DSC_1122

Oznaczamy również zawrtośc wapnia, magnezu oraz chlorków w filtracie.

 

Ciało stałe czy ciecz?

Płyny wiertnicze zaliczane są do płynów nienewtonowskich.

Płynem nienewtonowskim jest też mieszanina mąki ziemniaczanej z wodą. Pod działaniem siły mieszanina wydaje się ciałem stałym, a po jej ustaniu – cieczą.


Gęstość płynów wiertniczych oznacza się przy pomocy wagi Baroid ( tak wagi)

Węże Faraona.

Cukier (sacharoza), soda oczyszczona, alkohol, to składniki potrzebne do powstania „węży Faraona”  – popiołu „napełnionego” dwutlenkiem węgla, powstającym w wyniku rozkładu sody po podpaleniu mieszaniny.

Na drugą część zapraszamy już niebawem!
Doświadczenia przeprowadzają: Karol Fudala oraz Mateusz Kołodziej (kl. IIw) pod okiem Pani mgr inż. Barbary Zięby. W przygotowaniach brała udział również Pani mgr inż. Maria Księżyc.

Fotografowali i filmowali: Patryk Grabowski oraz Mateusz Kołodziej (klasa IIw).