UWAGA Słuchacze Szkoły Policealnej

Uprzejmie informuję, że zjazd w dniach 1.-2. października br. został odwołany (informacja dotyczy I i II roku). Zajęcia, które były w planie tego zjazdu zostaną odrobione w późniejszym terminie.