Wycieczka kl. III gt do Kopalni Soli w Wieliczce

W dniu 31. marca br. uczniowie klasy III gt wyjeżdżają na ćwiczenia terenowe do Kopalni Soli w Wieliczce. Dzięki uprzejmości Zarządu Kopalni uczniowie przez chwilę staną się odkrywcami skarbów wielickich podziemi.

Uczniowie  zwiedzą nieodpłatnie trasę geologiczną Kopalni, zapoznają się z budową geologiczną złoża, warunkami jego powstawania i zadaniami służb geologicznych Kopalni.

Relacja po powrocie!