Finał ŚWIĄTECZNEJ PACZKI

 ŚWIĄTECZNA PACZKA

Jak co roku w końcu listopada 2010r. Samorząd Szkolny pod przewodnictwem Dominiki Toch i Karoliny Bialik wraz z pedagogiem szkolnym p. Krystyną Derą oraz nauczycielką p. Agnieszką Przybyłą zwrócił się z prośbą w formie różnorakich plakatów i informacji ustnych do koleżanek, kolegów i wszystkich pracowników szkoły o wsparcie tych uczniów, którym trudno godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia w radości, gdy troska o byt zakłóca spokój rodzinny. Wiele osób otwarło swoje serca, wielu okazało swoją pomoc w organizacji przedsięwzięcia, dzięki czemu ofiarodawcy mieli okazję przeżyć ogromna radość widząc szczery uśmiech i wdzięczność na twarzach obdarowanych. 

Agnieszka Przybyła