WYSTAWA ZWIERZĄT 18 listopada (czwartek) 11:05

WYSTAWA ZWIERZĄT

Wystawa odbędzie się 18 listopada (czwartek) w godzinach od 11.05

do 13.35 na sali gimnastycznej. Oglądać zwierzęta będziemy w ciągu

zajęć lekcyjnych, wstęp będzie płatny 2 zł. Osoby  które ze swoimi

zwierzakami wezmą udział w wystawie są zwolnieni z kosztów oraz

zajęć lekcyjnych tego dnia, także dostaną pozytywną uwagę do

dziennika.

Zgłoszenia przyjmują Klaudia Zajdel i Monika Skucha z kl. IIz

(Kika&Mika) do 15.11.2010r.

Pieniądze z wystawy zostaną przeznaczone na pożywienie dla zwierząt.

Serdecznie zapraszają organizatorki wystawy

Kika&Mika